Video


Máy đóng gói bột Model:DS 908 B

Máy đóng gói cốc đong PLC Model:DS 900A

Máy chiết rót tự động 500-1000ml Model: DS 10TC

Máy chiết rót tự động DS10TC

MAY DONG GOI NGANG